Nye muligheder for outsourcing og joint-ventures i Bangladesh

I slutningen af januar var jeg på rejse til Bangladesh, hvor jeg deltog på en IT-messe i hovedstaden Dhaka. Anledningen var som medlem af en delegation sammensat af Håndværkerrådet og ITC, som ønskede at undersøge mulighederne i og niveauet for Bangladesh’ IT-branche. Delegationen bestod af repræsentanter fra danske og hollandske virksomheder.

Arrangementet var fantastisk godt sammensat af ITC (thank you Martin Labbé). På messeområdet havde ITC arrangeret et lokale, hvor vi kunne sidde i ro og fred og mødes med en række virksomheder, som vi havde udvalgt på forhånd udfra et stort virksomhedsindeks. Efterfølgende var vi på besøg hos så mange af virksomhederne som muligt.

Nogle af de interessante og positive observationer, som vi gjorde var:

  • Bengalerne er meget stolte og bevidste om deres evner. De mødte os i øjenhøjde som ligemænd og ikke som “underdanige”.
  • De er utrolig godt forberedte til møderne, de kom gerne 2 eller 3 repræsentanter fra samme firma, og alle kunne bidrage til samtalen.
  • Meget motiverede, engagerede ambitiøse og visionære.
  • Højt uddannelsesniveau og gode tekniske evner.
  • Generelt god ledelse.
  • Mange af virksomhederne har ejere/ledere, der har boet en årrække i EU eller USA. Der har de taget en formel uddannelse og fået erhvervserfaring, inden de er rejst hjem for at starte egen virksomhed i Bangladesh.
  • Viser tydelige evner for at kunne tage halvfærdige idéer og selv have den nødvendige innovation til at kunne færdiggøre dem til komplette løsninger.

Bangladesh er interessant for danske virksomheder i øjeblikket. Det er nemlig muligt i øjeblikket at søge om Danida støtte, hvis man som dansk virksomhed er villig til at starte et joint-venture op sammen med en eksisterende lokal virksomhed. Flere har allerede gjort det med succes, men hvis det skal være et joint-venture, hvor den lokale partner bidrager konstruktivt, så er der brug for en ligeværdig partner med et højt niveau af selvstændighed, visioner og innovation.

Og det finder man i Bangladesh.

Vil du outsource? De 3 vigtigste råd

Gennem mine 8 år som selvstændig, har jeg gjort en dyd ud af, at bruge eksterne eksperter. Både på de områder, hvor jeg ikke selv havde kompetencer, men også indenfor mine egne områder, hvis der var for meget at lave. I de sidste 3 år brugte jeg meget folk fra udlandet: Bulgarien, Ukraine og Indonesien. Det har både været godt, men jeg har også brændt fingrene.

Derfor giver jeg her de 3 vigtigste erfaringer, som jeg har gjort mig:

1. Ansæt dine programmører for en længere periode af gangen

Du skal ikke hyre teams for enkelte projekter (f.eks. programmering af en hjemmeside). Alt for ofte vil du opleve ændringer i projektets krav undervejs, og så kan du nemt komme til at stå i en klemme. Leverandørerne kan desværre vise sig meget ufleksible med at afvige fra det aftalte.

Det er meget bedre at ansætte en eller flere programmører, som du så har fuld råderet over. Tro mig – du vil altid have noget, som de kan lave… 🙂 På den måde er du ikke nær så sårbar overfor ændringer i projekter.

2. Sørg altid for at du også får kildemateriale

Uanset om du får produceret en flashfilm, et design eller et program, så skal du udover det færdige produkt også få en kopi af kildematerialet. Også selvom du ikke selv har viden til at bruge den. Hvis du ikke gør, så har du bundet dig til leverandøren.

Jeg har oplevet, at en leverandør skulle lave nogle vigtige ændringer i en flash film 1½ måned efter at projektet var færdigt. Men de havde pludselig ikke længere tid, fordi de havde fået nogle store opgaver ind fra andre (vigtigere) kunder. Jeg kunne derfor vælge at vente 2 måneder eller få lavet flash-filmen helt forfra et andet sted. Ikke så fedt…

3. Outsourcing er ikke så effektivt som “lokalt ansatte”

Du skal regne med langt mere overhead og projektadministration, end hvis du havde dine folk ansat i samme kontor som du sidder i. Dels er det sværere at kommunikere på engelsk – ikke mindst fordi, at leverandørerne ikke altid er super-gode til engelsk. Men simpelthen også fordi man mangler muligheden for at stå samlet om en white-board tavle og “tegne-fortælle”. Der findes mange gode kommunikationsværktøjer på nettet, men det bliver bare aldrig helt det samme.

Tommelfingerregel: Et projektteam i udlandet har en effektivitet på ca. 50% af et, der sidder sammen med dig. Vær forberedt på, at ting skal forklares igen og igen og med mange eksempler, før det er helt forstået. Forvent, at ting skal kodes om 2-3 gange, inden den sidder i skabet.

Vær opmærksom på, at du kommer til at bruge meget tid på at koordinere projekterne. Du får derfor ikke noget reelt udbytte af kun at hyre en programmør.

Det lyder besværligt – skal jeg helt lade være?

Det er svært at svare entydigt på. Du skal i hvert fald ikke lade dig lokke bare af en billig pris. Til gipote.dk hyrede vi en Rails programmør i Indonesien for 3 måneder af gangen. Vi havde nogle helt konkrete opgaver til ham. Dem løste han også rimelig godt, men til gengæld brugte jeg en del tid på at sætte ham ind i opgaverne og kontrollere dem bagefter. Dermed blev min egen produktivitet sænket. Det var først, da vi ansatte endnu en programmør, at det virkelig gav noget. Vi brugte et firma, der hedder Kiranatama til Rails udvikling – dem kan jeg bestemt anbefale og jeg ville selv bruge dem igen

Og så lige en sidste ting: Hvis du selv er et en-mands firma, så har du nok ligesom jeg en stærk holdning til, hvordan tingene skal gøres – “my way or the highway”. Det skal du lære dig selv at lægge på hylden. For det kode, du får hjem, ligner med garanti ikke noget, som du selv ville lave. Men det kan du nok også lære noget af – det gjorde jeg. 🙂